usluge

ODŠTOPAVANJE ODVODA 0-24 H

sanacija puknuća cijevi bez građ. zahvata

Sanacije vršimo na svim vrstama odvodnje (oborinske,fekalne i kolektorske kanalizacije) kao i unutar građevinskih objekata od promjera DN 50 mm na više.

Važno je napomenuti da našim sistemom sanacije (in-liner) prolazimo kroz sve zavoje i saniramo sve tipove i materijale odvodnih cijevi. Ovaj način sanacije posebno je povoljan kod već renoviranih objekata sa problemima poroznih odvoda i eventualnih propusnosti (vlage i slično). Također uz pomoć video kamere i specijalnih balona vršimo ispitivanje nepropusnosti cijevi i istraživanje uzroka vlage u objektima.

SANACIJA SLIVNIKA NA STAMBENOJ ZGRADI

PRIJE

ZA VRIJEME

POSLIJE

juma san D.O.O.

Naše poduzeće obavlja sve vrste usluga kod problema sa odvodnjom na području Zagreba, Zagrebačke županije za eventualne sanacije, u cijeloj RH i šire. 

Garancija kvalitete je višegodišnje iskustvo u radu sa najmodernijim strojevima kao i suradnja sa inozemnim firmama kod sanacije svih vrsta odvoda. 

zašto nas izabrati ?

Scroll to Top