usluge

ODŠTOPAVANJE ODVODA 0-24 H

video inspekcija cijevi

SNIMANJE CIJEVI SA TV KAMERAMA OD 50mm-1000 mm

TV-inspekcije izvodimo na odvodima od 50mm do 100(150) mm potisnim kamera, promjere od 100mm na više pomoću robota i rotirajuće analogne kamere (radius 360).

Obrada podataka (DVD/CD), grafički prikaz sa fotografijama stanja cijevi vrši se najnovijim programom za snimanje kanalizacije.

Obrada podataka moguća osim na hrvatskom  i na drugim jezicima (GB/D/I/F/ i dr.)

Zašto snimanje kanalizacije?

– Uvid u stanje odvoda prilikom preuzimanja novog objekta (jamstvo).

– Prije renoviranja objekta ili dijelova objekta.

– Nakon renoviranja objekta.

– Prije početka većih građevinskih radova u blizini objekta (vibracije,teretna vozila i dr.)

– Nakon završetka istih radova (uvid u opće stanje kanalizacije).

– Učestala začepljenja odvoda.

– Vlaga na zidovima ili podovima objekta.

– Napuknuće na temeljima ili zidovima objekta.

– Napuknuća na potpornim zidovima (brdski tereni).

– Kontinuirano slijeganje tla (rupe) na dvorištu, prilazima, cestama i sl.

– Kontinuirani gubitak vode u bazenima. 

Kod napuknuća na temeljima i zidovima objekata vršimo detaljna snimanja na odvodnji a na osnovu snimljenoga stanja po dogovoru sa investitorom podatke prosljeđujemo tvrtki specijaliziranoj za sanaciju terena ili temelja objekta, injektiranjem specijalnih (laganih)materijala u tlo ispod objekta.

juma san D.O.O.

Naše poduzeće obavlja sve vrste usluga kod problema sa odvodnjom na području Zagreba, Zagrebačke županije za eventualne sanacije, u cijeloj RH i šire. 

Garancija kvalitete je višegodišnje iskustvo u radu sa najmodernijim strojevima kao i suradnja sa inozemnim firmama kod sanacije svih vrsta odvoda. 

zašto nas izabrati ?

Scroll to Top